Privacy

Indien AWP-P persoonlijke informatie bekomt van een bezoeker van haar website, zal de maatschappij zich gedragen conform de geldende Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, die de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 implementeert).

AWP-P zal, als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, deze verzamelen met als doel ze intern te gebruiken om contact op te nemen met de gebruikers die een online formulier van onze website ingevuld hebben.

De gebruikers kunnen hun persoonsgegevens gratis inzien en ze desgevallend laten verbeteren door een brief te richten aan AWP-P door een e-mail te sturen naar:  info@awp-p.com