Disclaimer

AWP-P heeft deze website met de grootste zorg ontwikkeld. AWP-P waarborgt echter de correctheid van de informatie niet. De verantwoordelijkheid voor de redactionele inhoud, de logo’s van merken en foto’s ligt enkel bij de auteurs en hun opdrachtgever.

De gebruiker wordt er eveneens van op de hoogte gesteld dat de aangeboden informatie gewijzigd of aangepast kan worden zonder voorafgaande kennisgeving. AWP-P wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de website of het gebruik dat hiervan gemaakt zou kunnen worden. AWP-P is niet aansprakelijk voor onvrijwillige fouten. Als links worden gemaakt met andere websites, kan AWP-P in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het bestaan en de inhoud van deze andere websites.

De teksten, opmaak, illustraties en andere elementen op deze website worden beschermd door het auteursrecht. Iedere kopie, aanpassing, vertaling, indeling of wijziging van de volledige of gedeeltelijke website, in welke vorm ook, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating door de houder van het auteursrecht.

Iedere inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. Een bepaald aantal benamingen, headlines en logo’s gebruikt op deze website zijn gedeponeerde merken. AWP-P wijst iedere verantwoordelijkheid af bij ontoegankelijkheid van de website door een tijdelijke storing in een netwerk, router, server of hosting server. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken en hoven van Gent bevoegd.